Yemekhane Otomasyon Sistemi

Yemekhane otomasyon sistemleri:

Sistem, Kamu kurumları, özel İşletmeler, eğitim kurumları ve fabrikalarda kart veya biyometrik yöntemle yemek alımını denetler ve raporlar. Kullanıcılara verilen yemek hakkını düzenli olarak kullanmalarını sağlar ve denetler.
Sistem, yemek sıralarına veya yemekhane girişine yerleştirilen kart okuyucular veya biyometrik okuyucular ve buna bağlı turnikeler kullanılarak geçiş denetimi sağlar. Bilgisayar sistemi üzerinde çalışan yemekhane otomasyon yazılımı, kullanıcıların hangi periyodda kaç kez yemek hakkı olduğunu ve yapılan işlemlerin buna uyumluluğunu denetler ve raporlar.

Online sistemler: Bilgisayar ile yemekhane turnikeleri bilgisayar sistemi ile  on-line olarak çalışır ve tüm işlemler gereç zamanda bilgisayar programı tarafından yönetilir.
Off-line sistemler: Kullanıcıların akıllı kartlarına para veya yemek hakkı yüklenir. Yemekhane turnikeleri üzerinde bulunan kart validatör cihazlarına kart okutulduğunda kart bakiyesinden yemek bedeli düşer, ve turnike geçişe izin verir. Yapılan işlemler validatör hafızasında toplanır ve istenilen aralıklarda sistem bilgisayarlarına aktarılarak veri tabanına kaydedilir.

Farklı kullanıcı grupları için farklı yemek bedeli tahsil edilebilir. Farklı saatlerde farklı ücret tarifesi uygulayabilir ve tahsil edebilir. Birinci yemek alındığında farklı, aynı kişi ikinci yemek aldığında farklı fiyat uygulayabilir. 25 adet farklı kullanıcı tipi ve fiyat tarifesi belirlenebilir.
Program web tabanlıdır ve web üzerinden yemekhanelerde alınan yemek sayısını, her turnikeden yapılan geçiş sayısını, günlük haftalık raporları almak mümkündür.
Yemek firmaları için özel olarak hazırlanmış otomasyon programımız bulunmaktadır.