PDKS Personel Devam Kontrol Sistemi

Bugün Türkiye’de, artık bir “sistem adı” olarak kullanılan “PDKS” , firmamızın tescilli markası olup, icat ettiği bu sisteme 1983 yılında verdiği isimdir. Firmamız, Türkiye’de ilk kez 1982 yılında Manyetik kart okuyucu terminal üretmiş ve bir yıl sonra bilgisayar yazılımlarını da oluşturularak sisteme PDKS adını vermiştir. Bugün Türkiye’de kullanılan bir çok ileri teknoloji ürününün ilk üreticisi ve ülkemizde ilk uygulayıcısı olan TETA , bilgisayar denetimli personel devam takip sistemlerini de çeyrek asır önce Türkiye’de üretmiş, sisteme adını vermiş ve 20 den fazla ülkeye ihraç etmiştir. Sistemde kullanılan tüm donanım ve yazılım ürünleri firmamızca üretilmektedir.


Sistem , işletmede personelin işe giriş ve çıkış zamanlarını terminaller vasıtası ile alarak sistem bilgisayarına aktarılması ve kaydedilen bilgilerin işlenerek puantaj hesaplanın yapılmasını sağlamaktadır. Personelin maaşına esas teşkil eden puantaj bilgileri, bordro programında değerlendirilerek maaş hesaplanmasında kullanılır.

PDKS sistemi bunun yanında , devam raporlarının alınması , işe gelenler , gelmeyenler, geç gelenler , erken çıkanlar gibi anlık bilgilerin istenildiği zaman elde edilmesini sağlar.

PDKS TERMİNALLERİMİZ :

Personel devam kontrol sistemlerinin temel öğesi personelin giriş çıkış kaydını verdiği terminallerdir. Teta , kullanıcılara bu terminaller konusunda geniş bir seri sunmaktadır. Kartlı ve ekonomik terminallerimizin yanı sıra kişiyi biyolojik yapısından tanıyabilen biyometrik tanıma terminallerimiz bulunmaktadır. Yüz tanıma , parmak izi tanıma ve el geometrisi terminalleri personel devam kontrol sistemlerimizde kullanılabilmektedir.

Kartlı Biyometrik + kart Biyometrik + kart Biyometrik
Kart okuyucular
ACT-202/203
Parmak izi okuyuclar
TS-100/200/400/500
Yüz tanıma terminali
TS-601/602
El izi okuyucu
HP-1000/2000

Teknik Özellikler ve fonksiyonlar :

Baglantı
Sisteme ilave yapmak yada mevcut bulunan bir terminali sistemden çıkarmak mümkündür ve son derece basittir. Kurulmuş sistem genişletilmek istenildiğinde, sisteme yeni bir terminali kablo ile bağlamak ve yazılımda bu terminali aktif hale getirmek yeterlidir. Sistemde yer alan terminallerden birisinin yerinden sökülmesi halinde diğer terminallerin çalışması etkilenmez.

Mesafe
Terminaller, standart olarak RS485 arabirime sahiptir ve 1,200 metre uzaklıktaki bilgisayar ile ilave bir ekipman olmadan haberleşmektedir. TCP/IP Ethernet arabirime sahip terminaller işletmenin ağına bağlanarak işletmenin herhangi bir yerinden okunabilir ve verileri toplanabilir. GPRS arabirime sahip olan terminallerimiz şantiyeler , güvenlik şirketleri, yurt içi ve yurt dışında farklı mekanlarda işletmeleri olan kurum ve şirketler tarafından tercih edilmektedir. Enerji dışında hiçbir veri bağlantı kablosu olmayan bu terminaller kullanıcıya tam bir özgürlük tanımakta ve bulunduğu mekanda çalışma bittiğinde, kolayca başka bir işletmede kullanılabilmektedir. GSM şebekesi olan her yerde çalışabilir ve merkez yazılım nerede olursa olsun anında bilgi aktarımı yapar. Birçok farklı mekanda ve farklı işletmede eleman çalıştıran güvenlik şirketleri , temizlik şirketleri , farklı şehir ve ülkede şantiyeleri olan inşaat şirketleri için ideal çözümdür. Yurt dışı şantiyelerinden dahi on-line olarak devam bilgisi alınabilir.

Turnike Bağlantısı

Geçiş kontrol ve güvenlik uygulamak isteyen işletmelerde PDKS sistemimiz kapı, turnike, otomatik sürgülü kapı, kanatlı döner kapı ve trafik bariyerleri ile birlikte çalışabilmektedir. Bu sayede geçiş güvenliği sağlandığı gibi, personelin diğer bir personel yerine kart basması önlenmektedir.

Tarih - Saat Ayarı
Terminallerin saat ve tarih ayarı bağlı bulunduğu bilgisayar sisteminden yapılabilmektedir.

Okutma ve kayıt hızı
Kart okuyucular dakikada 200 kart okuyup kaydedebilecek hızdadır. Parmak izi okuyucular 1 saniyenin altında, yüz tanıma ve el geometri terminalleri 2 saniyenin altında tanıma ve kayıt hızına sahiptirler.

Ekran
Tüm terminallerimiz LCD ekran bulundurmaktadır. Ürünün modeline göre ekranlar boyut ve özellik farklılıkları göstermektedir. Terminal ekranında personelin giriş ve çıkış saatini izleyebilmeleri için saat bilgisi ve kart okutulduğunda kişi bilgisi yer almaktadır.

Hafıza
Her terminal kendi hafızasında personel listesini tutar ve merkez bilgisayara sormadan kişiyi tanır. Bu sayede hat kopuk veya bilgisayar kapalı olsa dahi sistem kesintisiz çalışmaya devam eder ve sistem akışında kesinti olmaz. Terminallerin hafıza kapasiteleri modele göre değişkenlik göstermektedir.

İletişim
RS 422, RS 232 veya RS 485 iletişim arabirimine sahip olan terminaller tek bir hat üzerinden haberleşebilir. Bilgisayar sistemi açık olduğu sürece terminallerden On-Line bilgi toplanabilir, bilgisayar kapalı iken terminaller çalışmasına devam eder, ve tekrar bağlantı kurulduğunda toplanan bilgiler sisteme aktarılır. Ethernet arabirime sahip terminallerimiz TCP/IP protokolüne sahiptir.

Tanıtım Kartları
Terminallerimiz, Proximity kartları, ( HID, Motorola, indala, EM, Mifare, Temic ) akıllı kartları, manyetik kartları, barkodlu kartları okuyabilir. Parmak izi okuyucu terminallerimiz ve yüz tanıma terminallerimiz aynı zamanda kart okuyucu ile birlikte sipariş edilebilir.

Kartlarımız, baskılı olarak ve kişiselleştirme yapılmış olarak müşterilerimize hazırlanmaktadır. Kartlar sıcak baskı ile üretilmiş, kırılmaya karsı dayanıklı tiptedir. Tek renk veya çok renkli baskı ile üretilebilen kartlar, kurum logosu ile personele ait kurumsal ve kişisel bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırlanmaktadır. Kurum ve kuruluşlar, kart kişiselleştirmelerini kendileri de yapabilirler. Kart baskı makinelerimiz PDKS sistemi ile uyumludur ve aynı veri tabanından faydalanır, baskı programı PDKS programı ile birlikte ücretsiz olarak verilir.

Otomatik Selftest
Cihazın faal durumda olduğu merkezi bilgisayardan sürekli olarak izlenebilmektedir. Sorun olduğunda merkezden hata mesajı alınarak hangi terminale ait olduğu tespit edilebilmektedir.

Zil Çaldırma
Terminallerimiz üzerinde farklı saatlere ayarlanabilen zil, korna, ve benzeri uyarı ekipmanlarına bağlantı yapılmasına imkan veren çıkışlar bulunmaktadır. Bu çıkışlar programlanarak, okullarda ders zili, işyerlerinde paydos zili çaldırılabilir

Kesintisiz çalışma için Akü ve şarj gurubu ( OPSİYON )
Siparişte belirtildiği taktirde, terminaller, elektrik kesintisinde 3 saat tüm işlevlerini Yerine getirebilecek dahili bakımsız akü ve şarj grubu ihtiva eder şekilde teslim edilmektedir.


Converter

Seri haberleşme kullanılan sistemlerde merkez bilgisayarın, uzak mesafede bulunan terminallerle haberleşmesini sağlamaktadır. RS232 / RS422 / RS485 format çevirimi, izolasyon ve sinyal güçlendirilmesi işlevi yapmaktadır. Yüksek seviyeli elektriksel gürültü ve endüksiyon bulunan ortamlarda sistemle bilgisayar arasında galvanik izolasyon sağlayarak bilgisayarı hattan gelecek darbelere karşı korur.

Kart baskı makineleri
Bilgisayarlı kart baskı sistemi ile beyaz PVC kartlarının üzerine Resim, Yazı, Fotoğraf, Barkod ve kimlik bilgilerini basılabilmektedir. Bilgisayar ortamında firmamızca verilen bir program yardımı ile hazırlanan kart örneği 30 saniyede PVC kart üzerine basılarak kullanıma hazır hale gelmektedir. Bilgisayarlı kart baskı sistemi, ve yazılımı kamera/ scanner bağlantısına imkan tanımaktadır.

Alınan fotoğraf görüntüsü, sayısallaştırılarak bilgisayar hafızasına alınmakta, ayrıca bir vesikalık fotoğraf taranması gerektirmemektedir. Bu sistemle akıllı kartlar, manyetik şeritli, barkodlu, proximity kartların üzerine tek renkli veya çok renkli baskı yapmak ve baskı sonrası kartları programlamak mümkündür.